G-G8YDZ6B1PB

خرید، فروش ،توزیع ،واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کالاهای الکتریکی ،الکترونیکی ،تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری از آنها ،تجهیزات پزشکی ،محصولات بهداشتی ،آرایشی ،مواد غذایی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت ،اخذ نمایندگی مجاز از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ،مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط .

​​زمینه فعالیت