​همکاری با ما

ارسال اطلاعات

گزینه‌ای را انتخاب کنید

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

شرایط و قوانین

لطفا قبل از تکمیل فرم و ارسال اطلاعات شرایط و قوانین زیر را مطالعه بفرمایید.

شرایط و قوانین جذب همکار:
. ثبت نام و درخواست همكاری با شرکت اریسا تجارت آپادانا صرفاً بصورت الكترونیكی و از طریق همین سایت صورت می پذیرد. بنابراین به درخواست ها و یا مدارک ارسالی از طریق پست و یا مراجعه حضوری ، هیچگونه ترتیب اثری داده نمی شود و تعهدی نیز براي شرکت
اریسا تجارت آپادانا ایجاد نخواهد کرد.
· کلیه متقاضیان می بایست نسبت به ثبت اطلاعات و بارگذاری عكس و کلیه مدارک خواسته شده در فرم ثبت نام و ارسال موفق آن اطمینان حاصل نمایند.
· زمان مصاحبه بعد از ارزیابی های اولیه و متناسب با مشاغل مورد نیاز شرکت
اریسا تجارت آپادانا، از طریق تماس تلفنی و یا ایمیل به متقاضیان اعلام می گردد.
· ثبت نام و شرکت در مصاحبه، هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت
اریسا تجارت آپادانا ایجاد نمی نماید.

امیدواریم افتخار همکاری و استفاده از ظرفیت های دو طرف برایمان میسر گردد.
​​​​​​​موفق باشید
​​​​​​​مدیریت شرکت اریسا تجارت آپادانا