درباره ما

درباره اریسا تجارت آپادانا

تاریخچه
شرکت بازرگانی و خدمات سرمایه گذاری اریسا تجارت آپادانا توسط گروهی از جوانان با تجربه و موفق در عرصه تامین کالا و خدمات به سرپرستی خانم رویا کنعانی در شهر اصفهان با شماره ثبت 62618 ​​​​​​​ثبت گردید.
چشم انداز

ماموریت


اهداف


اریسا در زبان پارسی به معنای گل زنبق و همچنین به معنای دختر آریایی آمده است. لوگوی این مجموعه نیز برگرفته از نمای گل زنبق طراحی شده است. نام آپادانا نیز از نام باستانی شهر اصفهان محلی که سپاهیان گارد جاویدان پرسپولیس از آن خطه بوده اند و استان و شهر محل ثبت این شرکت میباشد گرفته شده است.

لینک صفحه اریسا تجارت آپادانا در رسمیو

تیم ما

با تیم ما آشنا شوید

رویا کنعانی

مدیر عامل 
عضو هیئت مدیره
​​​​​​​کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

شیوا کنعانی

مسئول روابط عمومی
عضو هیئت مدیره
​​​​​​​دانش آموخته سینما

مجتبی کنعانی تودشکی

مسئول تجارت بین الملل
دبیر اتاق تبیین استرانژی
MBA مدیریت و برنامه ریزی بودجه
DBA مدیریت استراتژیک

با مدیر عامل بیشتر آشنا شوید

امید کنعانی

رییس هیئت مدیره
​​​​​​​عضو هیئت مدیره
​​​​​​​کارشناس معماری

اختر اسلامی

بازرس
عضو هیئت مدیره

​گواهینامه ها و اسناد قانونی

مدارک مالیاتی